Organister under seklen

Ett försök och start till Domkyrkoorganistkalender

Som synes fattas åtskilliga personer och faktauppgifter tas tacksamt emot!

 

Petersson-Mollsdorfer (Weller) Johannes c:a 1533 I Zwickau, Meissen, Tyskland. Död 69 år 6 okt 1603 I Strängnäs. Organist hos biskopen av Magdeburg. Hovkapellmästare hos Karl IX Domkyrkoorganist I Strängnäs.

 

Kinström Lars, också cembalobyggare. Tjänstgjorde i Strängnäs fram till 1738 då han fick tjänst i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.

 

 

Londicer, Georg Rudolph. Musikdirektör och orgelnist vid domkyrkan i Strengnäs, broder till den förre; [Ernst Johan Londicer (1717-1763) spelade ofta vid hofvet. Det bud som skulle kalla honom att, Annandag Jul 1775, spela inför konung Gustaf III, hvilken då med sitt hof vistades på Gripsholm, mötte I porten hans likprocession.

 

Källa: http://runeberg.org/muslex/0266.html

 

Av de uppgifter som jag känner till, så var Londicer dessutom bara organist ett kort tag. Det var praxis på den tiden att man precis innan sitt tillträde som domorganist skrev sin egen koralbok. Enl. titelsidan gjorde Londicer detta år 1765. På pärmens insida har en man vid namn Sack skrivit "denna koralbok är mig blefwen skänkt av dåvarande organisten i Stregnäs Herr Georg Rudolph Londicer Åhr 1766". Sålunda skulle Londicer varit organist i högst ett år! Inte konstigt då att han är så anonym.

 

• Carl Ludvig Lindberg (1811-1895)

LINDBERG, Carl Ludvig. Handbok om orgverket. Dess historia, konstruktion och rätta vård, uppgift på de allmännast brukliga orgstämmor, dispositioner till orverk för större och mindre kyrkor, kostnadsförlag till, och kontrakt om orgbyggnader, pröfning af nya orgverk m. m., jemte tre planscher öfver orgverkets mekaniska delar, till ledning för organister, organistelever, musikdirektörer, kyrkohedar, cantorer m. fl. Af Carl Ludv. Lindberg. Stockholm, Abr. Hirsch, 1850. 8:o. (12),+ XVI,+ (1),+ 18-92 s.+ 3 utvikbara planscher. Något nött samtida hfrbd med guldornerad rygg. Första upplagan. En andra utökad upplaga utkom 1861. Carl Ludvig Lindberg (1811-1895) var kyrkoherde i Toresund, Strängnäs stift. Förutom liturgiska och orgeltekniska skrifter producerade han också ett antal egna kompositioner.

 

• Bedinger A annonserar I Svensk Läraretidning 1891 efter elever. Släkt med Hugo Bedinger ??

 

• Sundström Knut annonserade i Läraretidningen 1928 och 1930 efter elever.

 

Född 19 april 1878 i Örebro. Musikdirektör. Domkyrkoorganist. Tonsättare,

Utexam. fr. Konservatoriet i Stockholm 1907, organist i Oskarshamn 1909—14, därefter domk.-organist i Strängnäs och musiklärare vid h. allm. läroverket. Studerat orgel i Paris under 1913—14, piano i

Dresden 1922. Givit många konserter i Sverige. Kompositör av flera större o. mindre verk.

 

• Norrman Rudolf 1903-1965 Domkyrkooorganist ? - 1965

 

• Stenholm Rolf f. 1937 Domkyrkoorganist 1966-2000

 

• Johansson Torvald f. 1955 Domkyrkoorganist 2000-

© Copyright. All Rights Reserved.